Category Archives: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống từ hạt cây cà gai leo (Solanum procumbens)